Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Plusexpo Mariusz Pluskota pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Plusexpo Mariusz Pluskota, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

W naszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które posiadamy na Twój temat, a także nasze zaangażowanie w ochronę i poszanowanie Twojej prywatności w zgodzie z RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Plusexpo Mariusz Pluskota ul. Różana 13, 62-053 Pecna.
 2. Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: lp.op1721581868xesul1721581868p@ofn1721581868i1721581868

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. Co w zasadzie oznacza, że Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas w celu nawiązania kontaktu, sprzedaży i innych zapytań, które mogą pojawić się podczas współpracy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 2, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora, a także podmioty upoważnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Polityka Cookies

Czym są pliki cookies?

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce internetowej Państwa komputera, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową. Pliki cookies spełniają wiele różnych funkcji umożliwiających wydajną nawigację po stronach internetowych i ogólnie poprawiają doświadczenie użytkownika.

Zgoda

Zalecane jest akceptacja i korzystanie z plików cookies. Pełna lista plików cookies wykorzystywanych przez nas znajduję się na dole strony. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie tych plików na swoim komputerze, ale mogą Państwo je zablokować wykorzystując ustawienia przeglądarki (instrukcja jak to zrobić znajduje się poniżej).

Ochrona i zarządzanie prywatnością.

Naszym obowiązkiem jest ochrona Państwa i wszelkich danych (anonimowych i innych), które gromadzimy na Państwa temat w Internecie. Tekst poniżej wyjaśnia, jak korzystamy z plików cookies, dlaczego, i jak umożliwia to nam poprawę naszych usług. Wyjaśnia on również jak mogą Państwo kontrolować, jakie pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu. Korzystając z naszej strony internetowej (przy pomocy dowolnego urządzenia), wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie niniejszej Polityki to tego celu, oraz na inne stosowne warunki. Zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie internetowej i wejdą w życie z chwilą ich publikacji. Kontynuacja korzystania z naszej strony internetowej oznacza zgodę w wprowadzone zmiany.

Jako korzystamy z plików cookie

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie, rejestrujemy Państwa adres IP i korzystamy z plików cookie do oznakowania państwa urządzenia (komputera lub urządzenia mobilnego), na wypadek Państwa powrotu na naszą stronę. Nie gromadzimy żadnych innych informacji i nie mamy dostępu do Państwa danych osobowych. Wyrażenie zgody na stosowanie niektórych plików cookies jest warunkiem na korzystanie z niniejszej strony, a ich zablokowanie nie gwarantuje Państwu bezpieczeństwa ani jakości działania nasze strony w czasie Państwa odwiedzin.

Jak aktywować/zablokować pliki cookies

Jeśli chcą Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies stosowane przez naszą stronę internetową, muszą Państwo skorzystać z ustawień każdej przeglądarki, którą Państwo stosujecie, na każdym urządzeniu, które jest wykorzystywane do przeglądania stron internetowych. Prosimy pamiętać, że niektóre usługi nie będą funkcjonować, jeśli nie aktywują Państwo plików cookies. Można jednak aktywować pliki cookies z wybranych stron internetowych przez oznaczenie ich jako ‚stron zaufanych’ w przeglądarce internetowej.

Jak zmienić ustawienia plików cookies

Google Chrome:

 • Kliknij na ikonę klucza francuskiego na pasku narzędziowym przeglądarki.
 • Wybierz ‚Ustawienia’.
 • Kliknij na ‚Pokaż ustawienie zaawansowane’.
 • W części ‚Prywatność’ kliknij na przycisk ‚Zawartość’.
 • W części ‚Cookies’ można usunąć, zablokować lub umożliwić pliki cookies lub dostosować je do konkretnych stron internetowych.

Microsoft Internet Explorer:

 • Kliknij na ‚Narzędzia’,
 • Następnie wybierz ‚Opcje internetowe’
 • Kliknij na zakładkę ‚Prywatność’.
 • Można tutaj określić poziom Prywatności. Poziom Średni lub niższy aktywuje pliki cookie w przeglądarce. Poziom wyższy niż Średni wyłącza te pliki.

Mozilla Firefox:

 • Kliknij na ‚Narzędzia’ i wybierz ‚Opcje’.
 • Wybierz ikonę ‚Prywatność’.
 • Przejdź do historii i wybierz ‚Użyj ustawień niestandardowych dla historii’.
 • Zaznacz lub odznacz ‚Zaakceptuj pliki cookies ze strony’.

Safari:

 • Kliknij na ikonę zębatki na górze okna przeglądarki i wybierz opcję ‚Preferencje’.
 • Kliknij na ‚Bezpieczeństwo’ i zaznacz opcję ‚Zablokuj pliki cookies stron trzecich i reklamowe’.
 • Kliknij ‚Zapisz’.